ФИРМЕН ПРОФИЛ

“САФКО” ЕООД започва своята дейност през 1996г., с основна полагане на вакуумни, шлайфани и щамповани бетонови настилки, като до момента е изпълнила над 700 000 кв. метра в т. ч. на бензиностанции, заводски халета, складови площи, хипермакети, автогари, нулеви цикли, виадукти и други отговорни съоръжения.


От тогава “САФКО” ЕООД е официален представител и генерален дистрибутор на фирмите DALCA MAKINA и АTLAS - Турция на българския пазар предлагайки машини за вакуумни бетонови технологии - вакуумни инсталации, вибромастари, иглени вибратори, виброваляци, механични пердашки, виброчукове, компактори, торкрет машини, уплътнителна техника, фугорезни машини за бетон и асфалт, преносими ел.генератори, двигатели с вътрешно горене, водни помпи и други.


Освен горните дейности фирмата през последните години, фирмата навлиза все по-убедително в строителството на жилищни, обществени и инфраструктурни сгради и съоръжения, в страната и чужбина отговарящи на най-съвременните изисквания.


Предмет на дейност е инвестиране, управление и реализация на инвестиционни проекти, строително-монтажната дейност, комплексно изграждане и екплоатация на обекти.


През изминалите години на базата на усилена работа и нестихваща амбиция фирмата създава и постоянно развива своята структура. В момента в нея работи опитен управленски и инженерингов екип, както и много висококвалифицирани строителни работници. Наличието на собствена, съвременна материално-техническа база и функционално организиран трудов ресурс гарантира възможността за изпълнение на всички видове строително-ремонтни работи, използвайки материали и технологии утвърдени от европейската практика.

КОНТАКТИ
САФКО” ЕООД

1220 София,
Военна рампа, бул. Илиенци 12
Бизнес Център „САФКО”

Тел.:
02 /931 06 57
02 /931 06 83
02 /832 11 97

Факс:
02 /931 06 687

Моб.:
0884 30 70 00

Е-mail: технически секретар:
Е-mail строителен отдел:
Е-mail финансово-счетоводен отдел: