ИЗПЪЛНЕНИ СТРОЕЖИ ПРЕЗ 2007 г.
Бизнес Център „Андромеда”- офиси, магазини и подземни гаражи – УПИ XXVII 690,кв. 196, м. „Цар Борис III”, София
Възложител: „Пирин-Сафко” ООД
Използвани подизпълнители: „Венто К” ООД-част ОВК; „Личо Глас” ООД – дограма и окачена фасада
Кратко описание на строежа: Бизнес център с офиси, магазини и два етажа подземни гаражи РЗП 7000м2
База за отдих апартаментен тип, с ресторант и фитнес, к. к. Пампорово – УПИ IV-172004, м. Kaцарски Кидик
Възложител: „Пирин-Сафко” ООД
Кратко описание на строежа: База за отдих апартаментен тип, с ресторант и фитнес
Жилищна сграда с фитнес, магазини, сладкарница и гаражи в УПИ V-332, кв.5, София –Бояна, в. з. „Беловодски път”
Възложител: „Пирин Билд” ООД
Кратко описание на строежа: Жилищна сграда с фитнес, магазини, сладкарница и гаражи
Жилищна сграда с гаражи и офис в УПИ V-383, кв. 10а, м. НПЗ „Средец” София
Възложител: „Сафко” ЕООД
Използвани подизпълнители: „Валда - 90” ЕООД – дограма, „Гелак” ООД – външно ВИК
Кратко описание на строежа: Жилищна сграда с гаражи и офис
Съоръжения и сгради на Гранична инспекция за ветеринарен контрол /ГИВК/ на НВМС при МЗГ на Летище София
Възложител: НВМС – Дирекция „СВСК”
Използвани подизпълнители: „Овергаз Инженеринг” АД – газификация; „Централна Ремонтна база” ЕООД – Мет. конструкции
Кратко описание на строежа: Съоръжения и сгради на ГИВК на НВМС при МЗГ на Летище София
Жилищна сграда, м. Манастирски ливади - Запад, кв. 5, УПИ-XVIII-734 E, р-н „Витоша”
Възложител: „Пирин Билд” ООД
Кратко описание на строежа: Жилищна сграда с магазини и гаражи
Бетонови настилки„Административна сграда”, ул. „Златоград”1, София
Възложител: „Карол Финанс” ЕООД
Бетонови настилки, бул. Климент Охридски” 3
Възложител: „Софарма”АД
Бетонови настилки, „Хлебни Изделия” Подуяне
Възложител: „Хлебни Изделия” Подуяне
Бетонови настилки в Произв. Хале, гр. Добрич
Възложител: „Елитстрой Инженеринг” ЕООД
„Апартаментен и хотелски комплекс”, ПИ 65231.919.51м. Гюрови градини, к. к. Боровец – тела А3 и В2
Възложител: „Минстрой Холдинг” АД


ИЗПЪЛНЕНИ СТРОЕЖИ ПРЕЗ 2006 г.
Предприятие за месодобив и месопреработка , имот N 000324, землище с. Вълкович, общ. Джебел
Възложител: „Мусан” ООД
Използвани подизпълнители: „Интергама” ЕООД – част Хладилна; „Адакта Инженеринг” ООД – стом. конструкции
Кратко описание на строежа: Предприятие за месодобив и месопреработка
Предприятие за преработка на месо и производство на местни продукти, имот N 000854, землище на с. Хрищени, общ. Ст. Загора
Възложител: „Рокар” ООД
Използвани подизпълнители: „Аквавижън” ЕООД – изкопи, външно ВИК „ЕЛМИ”ООД- част. Ел.„ЗСК Боруй” – мет. Конструкции; „Козорог” ЕООД-стр. конструкции
Кратко описание на строежа: Предприятие за преработка на месо и производство на местни продукти
Вертикална планировка, настилки гаражи на „Англо-Американско училище” Панчарево, София
Възложител: „Инос-1” ЕООД
Ремонт на офисни помещения, бул. Тотлебен 34, гр. София
Възложител: „Айсберг 92” ООД
Реконструкция и модернизация на Летище София – LOT B1- New Terminal and Related Infrastructure
Възложител: STRABAG International GMBH
Пристройка, паркинг и реконструкция на Хотел -Ресторант „Макрелов”, гр. Смолян
Възложител: ЕТ ”Иван Макрелов”


ИЗПЪЛНЕНИ СТРОЕЖИ ПРЕЗ 2005 г.
Млекопреработвателно предприятие, Имот N000116, с. Опицвет, общ. Костинброд
Възложител: ЕТ ”Росен Деянски”
Използвани подизпълнители: „БКС -Сливница” ООД – изкопни работи; „Дива” ЕООД – част ОВ
Кратко описание на строежа: Млекопрерабо-твателно предприятие
Жилищна сграда ул. Борис Христов, кв. Гео Милев - София
Възложител: „Дагер Инженеринг” ЕООД
Кратко описание на строежа: Жилищна сграда - Ситняково
„Преустройство на „Цех за замразени плодове и зеленчуци и Административен корпус”
Възложител: „Агромас” ООД
Кратко описание на строежа: Преустройство на „Цех за замразени плодове и зеленчуци
Адаптация на жилищна сграда УПИ –XVII, кв. 522, ул. Оборище 12, София
Възложител: „Бългериан Кънстръкшън Хаус” АД
Кратко описание на строежа: Адаптация на жилищна сграда
Архитектура – обект: „Преустройство на хотелска част и басейн на Балнеосанаториум „Орфей”- гр. Девин
Възложител: „Минстрой Холдинг” АД
Щамповани бетонови настилки
Възложител: „Строителна Компания Сигма” ЕООД
Стоманобетонни конструкции на обект: Произв. Предприятие – гр. В. Търново
Възложител: „Несто” ЕООД
Ремонт, реконструкция и модернизация на стоманено-стъклена оранжерия – 4400м2
Възложител: „Хрис – 99” ЕООД
Вътрешни полирани замазки на Многофункционални сгради в Бизнес Парк София
Възложител: „Линднер България” ООД
Преустройство и ремонт на банков офис ЧПБ ‘Таксим” АД, ул. „Иван Вазов” 91, УПИ V, кв. 14, гр. Тетевен
Възложител: Частна предприемаческа банка „Таксим” АД